Monthly Archives: Sierpień 2015

  • 0

STYPENDIUM 2018/2019

Category : ogólne

DOKUMENTY W BUDOWIE

———————————————————

 

Wnioski z pozostałymi dokumentami, winny być przesłane listem poleconym do siedziby uczelni do 15 PAŹDZIERNIKA b.r. 

Adres korespondencyjny:

Al. Jerozolimskie 81

02-001 Warszawa,

„Stypendium/Zapomoga”