Administracja celno – skarbowa

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego, poszerzoną o zagadnienia z
obszaru systemów podatkowych i celnych, zna problematykę funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z
uwzględnieniem jej oddziaływań na inne sfery życia gospodarczego. W toku studiów Uczelnia kształci umiejętności
samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach w administracji celnej, skarbowej i samorządowej,
ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach
celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.