Author Archives: admin

STYPENDIUM 2019/2020

Category : ogólne

W roku akademickim 2019/2020
studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:

Wnioski przyjmowane są do 15.10.2019 r.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

STYPENDIUM SOCJALNE

Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód netto w gospodarstwie domowym w roku 2018 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.

1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2)

2. Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6

3. Listę potrzebnych dokumentów  określa regulamin świadczeń dla studentów WSNP

4. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu studenta.

STYPENDIUM REKTORA
Stypendium Rektora może otrzymywać student przyjęty na pierwszy roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Pozostali studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, jeśli uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągniecia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 1)
Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6

ZAPOMOGA

Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

 • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.

———————————————————

WSNP – kierunek: Pedagogika

Dokumenty o stypendium, zapomogę należy wysłać listem poleconym na adres uczelni.
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
Budynek Central Tower, Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Osoba prowadząca wnioski stypendialne – p. Anna Wismont;  tel. 22 100 90 10, 
——————————————————————————————————————-

W roku akademickim 2019/2020 studenci I, II stopnia Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:      

stypendium socjalnego
·         
stypendium dla osób niepełnosprawnych
·         
stypendium Rektora
·         
zapomogę
Wnioski przyjmowane są do 15.10.2019 r.
OBJAŚNIENIA
Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.
STYPENDIUM SOCJALNE:
Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód netto w gospodarstwie domowym w roku 2018 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.
 1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2)
 2. Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6
 3. Listę potrzebnych dokumentów  określa regulamin świadczeń dla studentów WSSMiA
 4. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.
STYPENDIUM REKTORA:
Stypendium Rektora może otrzymywać student  przyjęty na pierwszy roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
– laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
–  medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Pozostali studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, jeśli uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągniecia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 1)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6                                                                                                               
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezależnie od dochodu studenta.
 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 3)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 oraz orzeczenie o niepełnosprawności
ZAPOMOGA:
Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej  (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).
 • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

WSSMIA – kierunek: Politologia

Dokumenty o stypendium, zapomogę należy wysłać listem poleconym na adres uczelni.
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
Budynek Central Tower, Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Osoba prowadząca wnioski stypendialne – p. Anna Wismont;  tel. 22 100 90 10

 • 0

AKTUALNOŚCI

Category : ogólne

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Obrony Prac licencjackich 2019 – WSSMiA

Zajęcia praktyczne – Filia ISP Sierpc

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSNP w W-WIE FILIA SIERPC oraz PK-R SIERPC – 20.10.2018r.

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. DIECEZJI PŁOCKIEJ I POWIATU SIERPECKIEGO. 16 września 2018 r.
MWM w Sierpcu

W kalendarzu każdej uczelni akademickiej co rocznie obchodzone są dwie najważniejsze uroczystości: Inauguracja Roku Akademickiego i Wręczenie dyplomów ukończenia studiów.
W dniu 14.08.2018 odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Dyplomów Absolwentom Studiów Podyplomowych.
W spotkaniu udział wzięli studenci, wykładowcy i egzaminatorzy z Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, z Instytutu Studiów Podyplomowych, a także kadra Filii w Sierpcu.
Efektem wspólnej pracy studentów i kadry akademickiej, w roku 2017/2018 było wręczenie kilkudziesięciu dyplomów.
Wszystkim Absolwentom życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
—————————————————————————————————

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 TRWA!!!