DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW – WAŻNE!!!

Zapraszamy Państwa na Studia Podyplomowe.

W Ofercie  Instytutu Studiów Podyplomowych ,Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie jest aż 69 kierunków Studiów.

Zapewne każdy zainteresowany/ kandydat znajdzie coś dla siebie, w kwestii zmiany lub podniesienia kwalifikacji.

WAŻNE !!! Powiatowe Urzędy Pracy, ogłosiły nabór Wnisków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na dofinansowanie m.in. Studiów Podyplomowych.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami pod linkiem- https://sierpc.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Osoby spoza powiatu sierpeckiego, proszone są o sprawdzenie informacji o KFS , w Urzędach Pracy, zgodnie z miejscem zamieszkania .

================================================================

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

================================================================

Aktywny Samorząd

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

================================================================

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie:

================================================================

Open

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

================================================================

Stypendium Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawa

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

================================================================