DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2018/2019 – STUDIA LICENCJACKIE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:
WSSMiA, WSNP:
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  • 4 (cztery) fotografie
  • Umowa 2x uczelnia – student

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

  • WSNP – Pedagogika I st.

kliknij poniższe zakładki