INFORMACJE O INSTYTUCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – FILIA SIERPC

Na mocy umowy z dnia 16.05.2014, podpisanej pomiędzy Jednostką w Sierpcu, a Jednostką Międzyuczelnianą WSSMIA i WSEZiNS, przekazano kompetencje tutejszemu Ośrodkowi w zakresie organizacji studiów podyplomowych.

Zajęcia w formie tradycyjnej ( wykład akademicki) wspomagane technikami kształcenia na odległość są prowadzone w Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Sierpcu, w oparciu o kadrę wykładowców ze stolicy, z Lublina, Torunia,  Płocka, jak również kadrę regionu sierpeckiego.

Studia rozpoczynają się w październiku 2017 r, a kończą egzaminem przeprowadzanym w Filii Instytutu w Sierpcu, w pierwszej połowie lipca roku 2018.