KADRA

Wykładowcy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Kadra uczelni rekrutuje się w większości spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Są to profesorowie i adiunkci o znacznym dorobku naukowo-badawczym, wykładowcy w uczelniach europejskich i amerykańskich, a także mający doświadczenie w pracy dyplomatycznej i w instytucjach międzynarodowych. Kadrę uzupełniają wybitni dziennikarze, ludzie filmu i politycy. W uczelni wykłady i zajęcia prowadzą m.in.:

 • Prof. dr hab. Stefan Dziabała
 • Prof. dr hab. Wiesław Fałkowski
 • Prof. dr hab. Henryk Kowalski
 • Prof. dr hab. Józef Marzęcki
 • Prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa
 • Prof. dr hab. Antoni B. Mrozek
 • Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
 • Prof. dr hab. Dariusz Popławski
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
 • Prof. dr hab. Jolanta Itrich Drabarek
 • Dr hab. Wiesław Sonczyk
 • Dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • Dr Paweł Borkowski
 • Dr Paweł Bromski
 • Dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska
 • Dr Marzena Godzińska
 • Dr Leon Grela
 • Dr Paweł Hut
 • Dr Izabela Malinowska
 • Dr Barbara Mikulska-Góralska
 • Dr Michał Zaremba
 • Dr Zbigniew Pawlak
 • Dr Tomasz Słomka
 • Dr Marek Tabor
 • Dr Andrzej Wierzbicki
 • Dr Andrzej Żmudzki
 • Dr Monika Brenner
 • Dr Thomas Gdesz
 • Dr Lesław Grzonka
 • Dr Błażej Poboży
 • Dr Iwona Wyciechowska
 • Dr Rafał Bieniada
 • Dr Mirosław Murat
 • Dr Elżbieta Sawa Czajka
 • Dr Wilczur Jacek
 • Dr Burdelski Marceli
 • Dr Kazimierz Chyc
 • Dr Olechowski Adam
 • Dr Suwiński Eugeniusz
 • Mgr Jakub Ryzenko
 • Red. Izabela Dukaczewska
 • Red. Jan Fijor
 • Red. Jan Kłossowicz
 • Red. Jarosław Oleś
 • Red. Andrzej Sowa
 • Red. Jacek Utliński
 • Reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki