KIERUNKI /SPECJALNOŚCI – STUDIA LICENCJACKIE

PEDAGOGIKA   –  STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Resocjalizacja z socjoterapią

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Zarządzanie personelem i psychologia pracy

 

POLITOLOGIA –  STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności
Administracja rządowa i samorządowa
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Biznes i przywództwo

Ekonomia menedżerska