KIERUNKI /SPECJALNOŚCI – STUDIA LICENCJACKIE

POLITOLOGIA –  STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności
Administracja rządowa i samorządowa
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Biznes i przywództwo

Ekonomia menedżerska