KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

KLIKNIJ NA NAZWĘ KIERUNKU, ABY PRZEJŚĆ DO OPISU

Oferta na rok akademicki 2020/2021

Kierunki pedagogiczne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Andragogika21200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31000 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole31000 zł
Chemia w szkole31000 zł
Coaching i tutoring w szkole21750 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Dydaktyka języka obcego – j. angielski31000 zł
Dydaktyka języka obcego – j. niemiecki31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa31000 zł
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31200 zł
Edukacja włączająca31200 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21000 zł
Etyka w szkole31000 zł
Filozofia w szkole31000 zł
Fizyka w szkole31000 zł
Geografia w szkole31000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi21200 zł
Historia w szkole31000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31000 zł
Język polski w szkole31000 zł
Logistyka w szkole31000 zł
Logopedia ogólna31300 zł
Logopedia kliniczna*41300 zł
Matematyka w szkole31000 zł
Muzyka w szkole31000 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31000 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna31200 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)31200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną31300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika środowiskowa31000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna31200 zł
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole31000 zł
Przedsiębiorczość w szkole31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne31000 zł
Przyroda w szkole31000 zł
Socjoterapia31000 zł
Technika w szkole31000 zł
Terapia rodzin31000 zł
Trener w oświacie21200 zł
Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski31000 zł
Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31300 zł
Wiedza o społeczeństwie31000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31000 zł
Zarządzanie w oświacie21200 zł

Pozycje od 1 do 52 z 52 łącznie

Kierunki administracyjne

Nazwa KierunkuSemestryCena (za semestr)
Administracja publiczna21200 zł
E-administracja21200 zł
Kontrola zarządcza21200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł
Samorząd terytorialny21200 zł

Pozycje od 1 do 5 z 5 łącznie


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunkuSemestryCena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe21200 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł
Logistyka21200 zł
Organizacja pomocy społecznej21200 zł
Prawo zamówień publicznych21200 zł
Rolnictwo21200 zł
Trener umiejętności społecznych21200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł
Zarządzanie w biznesie21200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia21200 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi21200 zł

Pozycje od 1 do 12 z 12 łącznie