KIERUNKI

PEDAGOGIKA   –  STUDIA LICENCJACKIE

Specjalności
Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna