KIERUNKI/SPECJALNOŚCI – STUDIA MAGISTERSKIE


POLITOLOGIA –  STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności
Administracja rządowa i samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Edukacja publiczna
Politologia: Amerykanistyka
Polityka zdrowotna w Polsce i UE
Zarządzanie farmacją
Zarządzanie finansami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Ekonomia menedżerska
Biznes i przywództwo