KIERUNKI/SPECJALNOŚCI – STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA  –  STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Doradztwo zawodowe i personalne

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 


POLITOLOGIA –  STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności
Administracja rządowa i samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Edukacja publiczna
Politologia: Amerykanistyka
Polityka zdrowotna w Polsce i UE
Zarządzanie farmacją
Zarządzanie finansami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Ekonomia menedżerska
Biznes i przywództwo