OPŁATY – STUDIA LICENCJACKIE

PEDAGOGIKA

 I stopień  – 1680 zł za I i II semestr, 1890 zł za pozostałe semestry