Politologia II stopnia

Realizowane specjalności:

– Administracja publiczna

– Polityka transgraniczna

– Polityka bezpieczeństwa państwa

Specjalności możliwe do uruchomienia:

– Bezpieczeństwo międzynarodowe

– Dziennikarstwo polityczne i komunikacja społeczna

– Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców

– Samorząd terytorialny i polityka kadrowa