Politologia – Ekonomia menedżerska (WSSMIA) lic.

Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia specjalistyczne, jak i wiedzę niezbędną do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania. Zajęcia specjalistyczne obejmują zagadnienia związane z oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, ryzyka finansowego, zagadnienia prawne, narzędzia analizy finansowej i zarządzania wartością, controlling, pozyskiwanie kapitału, itp. Tematyka niefinansowa skierowana jest na podnoszenie umiejętności menedżerskich, poszerzania wiedzy w obszarze zarządzania, strategii oraz marketingu. Program studiów pozwoli na przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprawnego zarządzania finansami organizacji dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

 


Leave a Reply