Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (WSNP) lic.

Studia przygotowują absolwenta do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, lidera pracy społecznej w środowisku. Osoba taka poprzez działania opiekuńcze może wspomagać proces wychowania dzieci i młodzieży.

Program studiów kształci osoby, które potrafią dokonać oceny sytuacji wychowawczej (jednostki, grupy rówieśniczej, placówki) i rozwiązać występujące problemy przy wykorzystaniu środków psychologiczno-pedagogicznych i opiekuńczo-socjalnych (pomoc, opieka, wsparcie, poradnictwo).

Pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może pracować w szkole w charakterze: pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także w charakterze wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, ogrodu jordanowskiego, domu dziecka, bursy, internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu kultury.

 Rozpoczęcie studiów

 • październik 2017

Zakończenie studiów

 • czerwiec/lipiec 2020

Czas trwania studiów

 • 6 semestrów

Cena studiów

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa)

 • 100 zł

Forma studiów

 • studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) 
 • platforma e-learningowa 
 • rozliczenie semestralne postępów nauczania

Wsparcie dla osób zapisujących się w Pukcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu

Zapisując się w Sierpcu na studia magisterskie masz gwarancję profesjonalnego wsparcia przez cały czas trwania studiów.
Zapewniamy dodatkowo:

 • organizację wyjazdów autokarowych na egzaminy (niski koszt autokaru),
 • opiekę naszego konsultanta podczas wyjazdów na egzaminy
 • pomoc i pośrednictwo w załatwianiu spraw studentów w naszym Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym.

Zasady egzaminowania i nauki

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ.
 2. Studenci otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.
 3. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, i inne formy komunikacji. Mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu.
 4. Studenci przystępują do EGZAMINÓW. Egzaminy pisemne odbywają się w WARSZAWIE.
 5. Na zakończenie studiów, studenci przystępują do obrony pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem promotora.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY – PEDAGOGIKA I STOPNIA

Język angielski

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Filozofia społeczna

Logika i metodologia nauk pedagogicznych

Historia myśli socjologicznej

Historia wychowania

Historia myśli pedagogicznej

Biomedyczne podstawy rozwoju

Psychologia rozwojowa i osobowości 

Pedagogika specjalna

Etyka zawodowa

Podstawy kształtowania osobowości

Socjologia wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy kształcenia

Elementy psychologii klinicznej

BHP i ergonomia


Leave a Reply