Pedagogika II st. – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Jeśli chcesz pracować jako nauczyciel przedszkolny lub nauczyciel kształcenia zintegrowanego, wybierz specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Podczas studiów poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy człowieka – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju od urodzenia do wieku wczesnoszkolnego. Dowiesz się jak, jak wspomagać rozwój dziecka i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie.

Podczas studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, a praktyki w przedszkolach i szkołach zapewnią ci odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Po studiach uzyskasz pełne kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające zatrudnienie w placówkach przedszkolnych i na etapie kształcenia zintegrowanego w szkołach podstawowych.

Rozpoczęcie studiów

 • październik 2017

Zakończenie studiów

 • czerwiec/lipiec 2019

Czas trwania studiów

 • 4 semestry

Cena studiów

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa)

 • 100 zł

Czesne

 • 4.200 zł w roku akademickim (płatne w 12 równych ratach, po 350 zł miesięcznie)

Termin płatności rat czesnego

 • do 5-go każdego miesiąca

Forma studiów

 • studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) – 3 weekendy w semestrze, w tym 1 weekend sesja egzaminacyjna lub 6 dni w semestrze (z czego 2 ostatnie dni – sesja egzaminacyjna),
 • platforma e-learningowa (zajęcia asynchroniczne i synchroniczne),
 • rozliczenie roczne postępów nauczania (możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie semestralnym lub rocznym)

Program PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna,
 • resocjalizacja z socjoterapią,
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju,
 • doradztwo zawodowe i personalne.

Wsparcie dla osób zapisujących się w Pukcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu

Zapisując się w Sierpcu na studia magisterskie masz gwarancję profesjonalnego wsparcia przez cały czas trwania studiów.
Zapewniamy dodatkowo:

 • organizację wyjazdów autokarowych na egzaminy (niski koszt autokaru),
 • organizację tanich noclegów w Warszawie podczas zjazdów stacjonarnych i egzaminów,
 • opiekę naszego konsultanta podczas wyjazdów na egzaminy
 • pomoc i pośrednictwo w załatwianiu spraw studentów w naszym Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym.

Zasady egzaminowania i nauki

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ.
 2. Studenci są rejestrowani na MODUŁ kształcenia.
 3. Studenci otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.
 4. Studenci biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie).
 5. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, i inne formy komunikacji. Mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu.
 6. Studenci przygotowują PRACĘ ZALICZENIOWĄ (SPRAWDZIAN). Różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 7. Studenci mogą brać udział w REPETYTORIACH (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.
 8. Studenci przystępują do EGZAMINÓW. Egzaminy pisemne (lub przed komputerem)  odbywają się w WARSZAWIE.
 9. Na zakończenie studiów, studenci przystępują do obrony pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem promotora.

Leave a Reply