Pedagogika II st. – Doradztwo zawodowe i personalne

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalne nabywa w trakcie studiów m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp.
Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej i in.

Rozpoczęcie studiów

 • październik 2017

Zakończenie studiów

 • czerwiec/lipiec 2019

Czas trwania studiów

 • 4 semestry

Cena studiów

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa)

 • 100 zł

Czesne

 • 4.200 zł w roku akademickim (płatne w 12 równych ratach, po 350 zł miesięcznie)

Termin płatności rat czesnego

 • do 5-go każdego miesiąca

Forma studiów

 • studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) – 3 weekendy w semestrze, w tym 1 weekend sesja egzaminacyjna lub 6 dni w semestrze (z czego 2 ostatnie dni – sesja egzaminacyjna),
 • platforma e-learningowa (zajęcia asynchroniczne i synchroniczne),
 • rozliczenie roczne postępów nauczania (możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie semestralnym lub rocznym)

Program PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna,
 • resocjalizacja z socjoterapią,
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju,
 • doradztwo zawodowe i personalne.

Wsparcie dla osób zapisujących się w Pukcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu

Zapisując się w Sierpcu na studia magisterskie masz gwarancję profesjonalnego wsparcia przez cały czas trwania studiów.
Zapewniamy dodatkowo:

 • organizację wyjazdów autokarowych na egzaminy (niski koszt autokaru),
 • organizację tanich noclegów w Warszawie podczas zjazdów stacjonarnych i egzaminów,
 • opiekę naszego konsultanta podczas wyjazdów na egzaminy
 • pomoc i pośrednictwo w załatwianiu spraw studentów w naszym Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym.

Zasady egzaminowania i nauki

 1. Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do PLATFORMY INTERNETOWEJ.
 2. Studenci są rejestrowani na MODUŁ kształcenia.
 3. Studenci otrzymują dostęp do MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH.
 4. Studenci biorą udział w WARSZTATACH (synchronicznie lub asynchronicznie).
 5. Studenci mogą otrzymać pomoc w czasie KONSULTACJI poprzez e-mail, i inne formy komunikacji. Mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w Punkcie Konsultacyjno-Rekrutacyjnym w Sierpcu.
 6. Studenci przygotowują PRACĘ ZALICZENIOWĄ (SPRAWDZIAN). Różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 7. Studenci mogą brać udział w REPETYTORIACH (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.
 8. Studenci przystępują do EGZAMINÓW. Egzaminy pisemne (lub przed komputerem)  odbywają się w WARSZAWIE.
 9. Na zakończenie studiów, studenci przystępują do obrony pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem promotora.

 


Leave a Reply