Politologia II st. – Edukacja publiczna (WSSMIA)

Rozwój i profesjonalizacja edukacji wymagają przygotowanych do tego kadr, zarządzających różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi, promujących postawy rozwoju oparte na wiedzy, planujących i organizaujących rozmaitego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne oraz umiejących efektywnie wykorzystać środki budżetowe oraz funduszy unijnych na rozwój i modernizację sektora edukacji publicznej.

Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w zakresie planowania, projektowania, rozwoju edukacji oraz oceny efektywności rozmaitych przedsięwzięć edukacyjnych. Absolwent przygotowany będzie do pracy w szeroko rozumianej sferze edukacji publicznej, zarówno w szkołach, instytucjach oświatowych, urzędach samorządowych jak i do prowadzeniu własnej działalności szkoleniowej.

Tylko u nas, dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  studenci moga podjąć jednocześnie studia podyplomowe w zakresie:

1. przygotowania pedagogicznego (kwalifikacje nauczycielskie)

2. zarządzania w oświacie (kwalifikacje do zarządzania placówkami oswiatowymi)

Wybierając tą specjalność i jednocześnie studia podyplomowe studenci uzyskują rabat 50% w czesnym za studia podyplomowe. Dzieki naszej ofercie absolwenci staną się bardziej konkurencyjni na trudnym rynku pracy.