Administracja publiczna

Opis studiów:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji
państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych
gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej. Studia maja charakter dokształcający.

Czas trwania: 

2 semestry

Ramowy program studiów

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
2. Prawo administracyjne materialne
3. Prawo administracyjne osobowe
4. Nadzór i kontrola w administracji
5. Ustrój samorządu terytorialnego
6. Postępowanie administracyjne
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
8. Postępowanie sądowo – administracyjne
9. Odpowiedzialność w administracji
10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
12. Finanse publiczne
13. Zasady tworzenia prawa
14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
16. Elementy prawa cywilnego
17. Mediacje i komunikacja w administracji
18. Etyka w administracji