Autyzm (Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Opis studiów:
Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.
Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Czas trwania:

3 semestry

Ramowy program studiów:

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 2. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja
 3. Uwarunkowania procesu edukacyjno-terapeutycznego
 4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu
 5. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym
 6. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w II, III i IV etapie edukacyjnym
 7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Psychopedagogiczne przygotowanie do pracy wychowawczej osób z autyzmem
 10. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu
 11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 12. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem Aspergera – rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna i ułatwiona;
 13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych;
 14. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi
 15. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 16.  Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera
 17. Praktyka zawodowa – 60 godz.