Doradztwo zawodowe

Opis studiów:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów:

1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
2. Biomedyczne podstawy rozwoju
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem
5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
6. Zawodoznawstwo
7. Socjologia edukacji i moralności
8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
10. Psychologia rozwoju dziecka
11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej
15. Psychologia komunikacji
16. Planowanie kariery zawodowej