E-administracja

Opis studiów:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami

Czas trwania:

2 semestry

Ramowy program studiów
1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
4. E-usługi w administracji
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
6. E-government
7. Publiczna infrastruktura
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej