Edukacja dla bezpieczeństwa

Opis studiów:

Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze nauczyciela czy koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów:

 1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
 2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 3. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
 4. Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 5. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń szkolnych
 6. Podstawy zarządzania kryzysowego
 7. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju
 8. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 9. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń
 10. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń
 11. System obronności i bezpieczeństwa państwa
 12. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne
 13. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 14. Praktyka zawodowa 60 godz.