Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Opis studiów:

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia wyższe. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów:

1. Elementy psychologii i psychopatologii
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełno sprawnościami
4. Oligofrenopedagogika
5. Podstawy psychologii i rewalidacji
6. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
7. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
8. Kształcenie integracyjne
9. Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
10. Elementy psychiatrii i psychopatologii
11. Metodyka wychowania w internacie
12. Diagnoza i terapia pedagogiczna
13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
14. Praktyka zawodowa 120 godz.