Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Opis studiów:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów:

1. Pedagogika działań twórczych
2. Pedagogika zabawy
3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
4. Podstawy kształcenia zintegrowanego
5. Diagnoza pedagogiczna
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
7. Terapia pedagogiczna
8. Edukacja polonistyczna z metodyką
9. Edukacja matematyczna z metodyką
10. Edukacja środowiskowa z metodyką
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
14. Emisja głosu
15. Psychologia rozwojowa i osobowości
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania I pomocy
17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką
19. Praktyka – edukacja przedszkolna 40 godz.
20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3