Pedagogika lecznicza

Opis studiów:

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Pedagogika lecznicza
 3. Opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i logopedia)
 4. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 5. Rewalidacja indywidualna
 6. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce
 7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym
 8. Trening umiejętności interpersonalnych
 9. Trening umiejętności wychowawczych
 10. Współpraca z rodziną dzieci chorych
 11. Drama
 12. Technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 13. Higiena i emisja głosu
 14. Elementy prawa oświatowego
 15. Praktyki – 120 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

Koszt studiów: 

3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100 zł