Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

Opis studiów:

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Czas trwania:

3 semestry

Ramowy program studiów:

 1. Współczesne tendencje w edukacji
 2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
 3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 4. Historia sztuki
 5. Historia kultury
 6. Grafika i rzeźba
 7. Malarstwo i rysunek
 8. Psychologia twórczości
 9. Dydaktyka plastyki
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki
 12. Elementy prawa oświatowego
 13. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);