Przedsiębiorczość w szkole

Opis studiów:

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Czas trwania:

2 semestry

Ramowy program studiów:

 1. Współczesne tendencje w edukacji
 2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
 3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 4. Psychologia pracy
 5. Makroekonomia
 6. Mikroekonomia
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Marketing w przedsiębiorstwie
 9. Wprowadzenie na rynek pracy
 10. Komunikacja interpersonalna
 11. Dydaktyka przedsiębiorczości
 12. Higiena i emisja głosu
 13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości
 14. Elementy prawa oświatowego
 15. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);