Przygotowanie Pedagogiczne

Opis studiów:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa
7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem
9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej
10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej
11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych
13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
14. Projektowanie działań edukacyjnych
15. Podstawy prawa oświatowego
16. Organizacja pracy nauczyciela
17. Praktyka pedagogiczna – 150 godz.


maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031