Wychowanie do życia w rodzinie

Opis studiów:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dziedzin, m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Czas trwania: 

3 semestry

Ramowy program studiów

1. Podstawy edukacji seksualnej
2. Aspekty antropologiczno – etyczne
3. Podstawy prawne życia rodzinnego
4. Zagadnienia biomedyczne, biologia prokreacji
5. Wybrane zagadnienia ginekologiczno – położnicze
6. Zagadnienia seksuologiczne, natura ludzkiej seksualności
7. Seksualność kobiety i mężczyzny
8. Metodyka i dydaktyka zajęć
9. Norma a zachowania seksualne
10. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
11. Psychologia i pedagogika rodziny
12. Zasady edukacji seksualnej w domu i szkole
13. Psychologia miłości i małżeństwa
14. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie