Zarządzanie oświatą

Opis studiów:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Czas trwania: 

2 semestry, od 01.10. do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Zarządzanie oświatą
2. Zarządzanie szkołą
3. Nadzór pedagogiczny
4. Podstawy zarządzania placówką oświatową
5. Umiejętności kierownicze
6. Marketing edukacyjny
7. Public relations w szkole i oświacie
8. Finanse publiczne
9. Zamówienia publiczne
10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej
11. Prawo samorządowe i oświatowe
12. Podstawy prawa pracy
13. Prawo gospodarcze

Koszt studiów:

2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł),  opłata rekrutacyjna 100zł