Trener w oświacie

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Trener w organizacji ma na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje związane z m.in. projektowaniem procesów rozwojowych w organizacji, zarządzaniem procesem szkoleniowym, realizacją projektów szkoleniowych grup pracowniczych, badaniem efektywności procesów, realizowanych szkoleń przez firmy zewnętrzne.

Studia adresowane są w szczególności do osób, chcą rozwijać umiejętności pracy z zespołem pracowniczym, swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera wewnętrznego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w różnej formie: warsztatów, treningów oraz spotkań grupowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem przeprowadzenia 4 godzinnego warsztatu szkoleniowego w parach trenerskich.

CZAS TRWANIA:

2 semestry

PROGRAM:

1. Trening interpersonalny

2. Obszary kompetencji i miejsce trenera w organizacji

3. Organizacja samoucząca się

4. Trening umiejętności osobistych trenera

5. Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń

6. Psychologiczne aspekty procesu uczenia się

7. Analiza potrzeb szkoleniowych

8. Opracowanie projektów rozwojowych i projektowanie sesji szkoleniowych

9. Techniczne aspekty organizacji szkoleń

10. Prowadzenie szkoleń i instruktaży stanowiskowych – metody i narzędzia

11. Projektowanie narzędzi do ewaluacji szkoleń

12. Certyfikacja szkolonych pracowników

PROFESJONALNA PREZENTACJA –WARSZTATY:

13. Coaching jako narzędzie wspierające trenera i doskonalące kompetencje

14. Narzędzia Action Learning i Mastermind

15. Monitoring  rozwoju kompetencji pracowniczych

16. Sporządzanie raportów, analiz jakościowych i ilościowych;

17. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami firmy

18. Wdrażanie zmian i zarządzanie wiedzą w organizacjach

19. Polityka szkoleniowa oparta na rozwoju kompetencji

20. Zwrot z inwestycji szkoleniowej

21. Gry szkoleniowe i poszkoleniowe

22. Współpraca z firmami zewnętrznymi

23. Prowadzenie biznesu szkoleniowego

24. Ocena procesów rozwojowych w organizacji