WŁADZE UCZELNI WSNP

JM Rektor:

Dr Monika Brenner Zawierucha

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych:

Dr Ewa Szymańska

Wicedyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych:

mgr Jan Bromski