WŁADZE UCZELNI WSSMIA

Władze Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Rektor WSSMiA: JM dr Paweł Bromski
Prorektor WSSMiA: JM dr Marek Grzelewski
Dziekan: dr Rafał Bieniada
Prodziekan: Anna Cywińska

Administarcja WSSMiA:

Kanclerz: mec. Grzegorz Łoboda
Dział programowania i planowania studiów: Piotr Nowosad
Dyrektor Działu marketingu: Joanna Uleniecka-Zawada
Dyrektor Dziekanatów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia: Anna Cywińska
Dyrektor Studiów Podyplomowych: Rafał Kosmulski
Kwestor: Elżbieta Dziubińska