Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a także osób przygotowujących się do
podjęcia służby lub pracy w tej formacji.