Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

Specjalność dla osób przygotowujących się do pracy z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (UAV).
Pozwala na komfortowe uzyskanie wyższego wykształcenia, a jednocześnie państwowej licencji Urzędu Lotnictwa
Cywilnego dla operatora dronów (UAVO)w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS).