Zarządzanie obronnością państwa

Specjalność skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub
pracy w tej formacji.