ZARZĄDZENIE NR 1/2019 DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH
w sprawie zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe
zarządza się, co następuje:

§1

1. Wysokość opłat za studia ustala Dyrektor Instytutu zarządzeniem na dany rok akademicki.
2. Opłata za określony kierunek studiów jest ogłoszona na stronie internetowej uczelni i wyszczególniona w umowie ze studentem.
3. Czesne nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego.

§2

1. Czesne za studia można wpłacać: • jednorazowo, • semestralnie, • w systemie ratalnym wg ustalonych terminów wpłat:

I. rata do 31 października 2019 r.
II. rata do 30 listopada 2019 r.
III. rata do 31 grudnia 2019 r.
IV. rata do 31 stycznia 2020 r.
V. rata do 28 lutego 2020 r.
VI. rata do 31 marca 2020 r.
VII. rata do 30 kwietnia 2020.
VIII. rata do 31 maja 2020 r.
na konto: Instytut Studiów Podyplomowych 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 lub w kasie uczelni.

2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych z tytułu czesnego skutkuje naliczeniem odsetek karnych oraz niedopuszczeniem Studenta do egzaminu dyplomowego.

§3

Przy zapisie na studia pobierana jest jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji studenta ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§4

Dla absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych (WSNP) i Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (WSSMiA) ustala się następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

1. 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne,
2. 20% czesnego za każdy pozostały kierunek studiów podyplomowych,
3. Zwalnia się absolwentów ww. uczelni z wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

§5

1. Studenci nie będący absolwentami WSNP lub WSSMiA studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.
2. Zniżkiwymienione w §4, pkt. 1 i 2 orazw §5 pkt.1 nie mogą być łączone.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
Warszawa, dn. 18.07.2019 r.


maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031