Administracja

Administracja – studia I stopnia, profil praktyczny

Specjalności:
– Administracja rządowa i samorządowa
– Administracja celno – skarbowa