STYPENDIUM

  1. STYPENDIUM SOCJALNE
  2. STYPENDIUM SPECJALNE
  3. STYPENDIUM REKTORA – ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE
  4. ZAPOMOGI DOT. ZDARZEŃ LOSOWYCH

https://wssmia.edu.pl/dla-studenta/stypendia/