STYPENDIUM

  1. STYPENDIUM SOCJALNE
  2. STYPENDIUM SPECJALNE
  3. STYPENDIUM REKTORA – ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE
  4. ZAPOMOGI DOT. ZDARZEŃ LOSOWYCH

UWAGA!!!

ZAPYTAJ NAS O PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA I KRYTERIACH DOT. WNIOSKÓW

KOM. 503010002, TEL. 24 2755830,

E-MAIL:adwa3u@wp.pl