STUDIA LICENCJACKIE

POLITOLOGIA

Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) prowadzone na wydziale Nauk Politycznych, są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością. Absolwent studiów I stopnia, po ukończeniu studiów zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości. Ukończenie studiów licencjackich pozwala na kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich (II stopnia) oraz studiach podyplomowych.

Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę między innymi w mediach, jednostkach administracji publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach bezpieczeństwa państwa czy w prywatnym sektorze gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferujemy wiele atrakcyjnych specjalności takich jak Administracja rządowa i samorządowa, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Amerykanistyka, Dziennikarstwo, Ekonomia menadżerska, Biznes i przywództwo, Doradztwo personalne i zarządzanie personelem czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.

Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.

PEDAGOGIKA

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pedagogiki, doradztwa zawodowego, edukacji obronnej czy pedagogiki kryminologicznej. Ogromną wagę przykłada się nie tylko do eliminowania negatywnych przejawów życia społecznego, ale przede wszystkim do profilaktyki i zapobiegania wysokiemu ryzyku zagrożeń cywilizacyjnych.

Zdobyte w Uczelni wykształcenie przygotowuje absolwenta do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych, pracy z dziećmi i osobami dorosłymi na każdym etapie rozwoju. Misją Uczelni jest kształcenie Absolwentów z umiejętnościami interpersonalnymi, ludzi komunikatywnych, otwartych na wyzwania XXI wieku, kreatywnych, asertywnych i jednocześnie osób z dużą dozą empatii jako ważnej cechy przyszłego i obecnego pedagoga. Absolwent Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie to osoba odważna, stawiająca czoła problemom współczesnego świata.


czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930