Opłaty

PEDAGOGIKA SPECJALNA studia jednolite pięcioletnie

– 1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                              

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza               
  • Resocjalizacja z socjoterapią
  • Spektrum autyzmu
  • Oligofrenopedagogika
  • Surdopedagogika
  • Tyflopedagogika

PEDAGOGIKA studia jednolite pięcioletnie

– 1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                              

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna