Opłaty

PEDAGOGIKA SPECJALNA studia jednolite pięcioletnie

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza               
  • Resocjalizacja z socjoterapią
  • Spektrum autyzmu
  • Oligofrenopedagogika
  • Surdopedagogika
  • Tyflopedagogika

PEDAGOGIKA studia jednolite pięcioletnie

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna