Kierunki – specjalności

PRAWO –  studia jednolite pięcioletnie

2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł

PEDAGOGIKA SPECJALNA studia jednolite pięcioletnie

– 1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                                       

Resocjalizacja z socjoterapią

Spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

PEDAGOGIKA studia jednolite pięcioletnie

– 1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                              

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna