DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2018/2019 – STUDIA PODYPLOMOWE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

Studia podyplomowe:

– Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich

– Kserokopię dowodu osobistego

– Wypełnione podanie o przyjęcie na studia

– fotografie 2 szt.

– Umowa 2x uczelnia – student

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 

Leave a Reply