DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2020/2021 – STUDIA PODYPLOMOWE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

Studia podyplomowe:

– Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych

– Wypełniony Formularz o przyjęcie na studia

– Umowa 2x uczelnia – student

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: