DOKUMENTY REKRUTACYJNE 2021/2022 – STUDIA PODYPLOMOWE

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:

Studia podyplomowe:

– Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych

– Wypełniony Formularz o przyjęcie na studia

– Umowa 2x uczelnia – student

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

  •  Studia podyplomowe

    kliknij poniższe zakładki
  • Kwestionariusz-ISP-2020-1
  • FORMULARZ ELEKTRONICZNY ORAZ UMOWA O STUDIOWANIE DOSTĘPNA PO ZŁOZENIU RĘCZNEGO KWESTIONARIUSZA WRAZ Z POZOSTAŁYMI ZAŁĄCZNIKAMI.