Opłaty – PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE

                    PODYPLOMOWE

Dla naszych absolwentów następujące zniżki w płatności czesnego za studia:

  1. 50% czesnego za przygotowanie pedagogiczne, 20 % czesnego  pozostałe kierunki
  2. Studenci nie będący naszymi absolwentami studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.( KWOTA CZESNEGO – CENA KATALOGOWA) 
  3. Zniżki wymienione, nie mogą być łączone.

_Załącznik do zarządzenia w sprawie wysokości opłat czesnego za studia podyplomowe