Dokumenty rekrutacyjne

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty: WSNP:

Pedagogika I i II st. oraz mgr- dokumenty rekrutacyjne:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach (do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne);

3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;

4. Podpisany akt ślubowania;

5. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji; oraz zdjęcie na płycie CD

6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

7. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

  • POBIERZ PONIŻEJ:

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

FORMULARZ ELEKTRONICZNY ORAZ UMOWA O STUDIOWANIE DOSTĘPNA PO ZŁOZENIU RĘCZNEGO KWESTIONARIUSZA WRAZ Z POZOSTAŁYMI ZAŁĄCZNIKAMI.