Dokumenty rekrutacyjne

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Ul. Z. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc – poniższe dokumenty:WSSMiA, WSNP:

  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia
  • 1x fotografia – wydruk oraz zdjęcie nagrane na płycie CD w formacje .JPG
  • Umowa 2x uczelnia – student