OPŁATY

Opłaty:

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021, tj. od dnia 1 października 2020 toku, opłaty są zgodne z Tabelą Opłat.

Tabela Opłat na rok akademicki 2020/2021.