PRAWO

UWAGA!! KIERUNEK RUSZA PRZY ZEBRANIU OKREŚLONEJ LICZBY OSÓB REKRUTOWANYCH.

KIERUNEK: PRAWO
– jest kierunkiem jednolitym magisterskim i trwa 5 lat. Prowadzimy go w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wspomaganym kształceniem na odległość (e-learning) – zmniejszona liczba obowiązkowych zjazdów w siedzibie Uczelni do 2 w semestrze, wykłady stricte akademickie są częściowo wspomagane przez platformę zdalnego nauczania; pozostałe kształcenie – ćwiczenia, warsztaty, laboratoria odbywają się już w bezpośrednim kontakcie z dydaktykiem.

· Zalety studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym wspomaganych kształceniem na odległość:

studenci uczą się zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową, dzięki czemu nabędą niezwykle cenne umiejętności praktyczne (np. pisanie pism procesowych) pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji;
studenci odbywają trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury), podczas których poznają warsztat każdego zawodu prawniczego;
najniższe czesne na rynku! Czesne to tylko 2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł. Możliwość płatności ratalnej ( 5 rat w semestrze);
tylko 2 obowiązkowe zjazdy warsztatowe w siedzibie uczelni w semestrze;
wykłady akademickie wspomagane e-learningiem;
studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy odbywają się w warszawie.

ZAPRASZAMY!!!