STUDIA JEDNOLITE – 5 LETNIE – MAGISTERSKIE

Szanowny Kandydacie na Studia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych, Szanowny Studencie  WSNP 
w Warszawie ,zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie posiada wszelkie uprawnienia do kształcenia nauczycieli wynikające ze:
– studiów magisterskich jednolitych (5 letnie) z pedagogiki specjalnej uprawniające do prowadzenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej,
– studiów II stopnia z pedagogiki ogólnej uprawniające do prowadzenia studiów kwalifikacyjnych do nauczania kolejnego przedmiotu oraz studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie przepisów:
-prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.); 
 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.); 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej od roku akademickiego 2019/2020, czyli od 1 października 2019 r. możliwe jest wyłącznie na studiach wyższych w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 2 sierpnia 2019 r. wszedł w życie nowy standard kształcenia nauczycieli, który nie przywiduje studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie zaprasza kandydatów do zapoznania się z procedurą rekrutacji na studia:

  • jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna
  • jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

UWAGA! Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na wyższy rok niż I, w konsekwencji skracając tok studiów. Następuje to w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów I stopnia. Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni.

UWAGA! Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej istnieje możliwość zaliczenia treści programowych podczas rekrutacji na jednolite studia magisterskie na tym kierunku w roku akademickim 2019/20 i w konsekwencji uzyskania tytułu magistra (absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w 4 semestry. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni, a także na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje

PRAWO –  studia jednolite pięcioletnie

2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł

PEDAGOGIKA SPECJALNA studia jednolite pięcioletnie

– 1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                                             

Resocjalizacja z socjoterapią

Spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

PEDAGOGIKA studia jednolite pięcioletnie

– 1890 zł za I i II semestr., 1990 zł za pozostałe semestry                              

  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna