Bezpieczeństwo narodowe – studia

Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia, profil praktyczny

Specjalności:
 Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
– Zarządzanie obronnością państwa